Privacy Policy

Klassieker Service Schackman, gevestigd te Kamerik, Nederland is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Klassieker Service Schackman
Nijverheidsweg 6B
3471 GZ Kamerik
Nederland

 

Deze privacy verklaring is geldig vanaf 24 maart 2019. Klassieker Service Schackman kan besluiten om deze verklaring te wijzigen. We raden u daarom aan om met regelmaat deze pagina te bezoeken om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Klassieker Service Schackman verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Deze privacy policy is gericht op het gebruik en alle persoonsgegevens die wij online van u kunnen verzamelen. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij online van u kunnen verzamelen:
– Voornaam en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen daarentegen niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mail@klassiekerservice.com, dan verwijderen wij deze informatie uiteraard zo snel mogelijk.

 

Grondslag voor verwerking

Klassieker Service Schackman verwerkt de persoonsgegevens die u invult in een contactformulier om u te kunnen bellen of e-mailen over uw aanvraag.

Deze verwerking heeft als grondslag Toestemming. Deze door het vinkje te zetten bij het contactformulier dat u deze policy gelezen heeft en dat u akkoord gaat met het tijdelijk opslaan van uw gegevens binnen onze organisatie.

 

Bewaartermijnen van de persoonsgegevens

Klassieker Service Schackman bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

De gegevens die u voor uw aanvraag heeft ingevuld bewaren totdat wij u gesproken hebben over de voortgang van uw aanvraag. Mocht vanuit de aanvraag een samenwerking tussen de betreffende partijen ontstaan, bewaren wij uw gegevens gedurende onze samenwerking. Na beëindiging van de samenwerking worden de persoonsgegevens binnen vier weken uit ons systeem verwijderd. Facturen met daarop een contactpersoon blijven bewaard ten bate van onze financiële administratie.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Klassieker Service Schackman verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Klassieker Service Schackman maakt geen gebruik van cookies voor deze website. 

 

Gegevens aanpassen, inzien of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

 

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar mail@klassiekerservice.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan zullen wij verifiëren dat u het bent door u een aantal vragen te stellen, mogelijk kunnen wij u hierbij ook vragen om een kopie identiteitsbewijs op te sturen. Een kopie identiteitsbewijs bevat bijzondere persoonsgegevens, mochten wij deze van u vragen zullen wij u instrueren hoe u deze veilig met ons kunt delen. Daarnaast zullen wij uiterst zorgvuldig omgaan met uw kopie identiteitsbewijs en deze direct verwijderen wanneer wij hebben kunnen verifiëren dat u de desbetreffende persoon bent.

 

We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Klassieker Service Schackman wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://Autoriteitpersoonsgegevens.Nl/Nl/Contact-Met-De-Autoriteit-Persoonsgegevens/Tip-Ons

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Klassieker Service Schackman maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming. Elke beslissing met persoonsgegevens of met consequenties voor een persoon worden gemaakt en/of geverifieerd door mensen werkzaam binnen Klassieker Service Schackman.

 

Beveiliging van persoonsgegevens

Klassieker Service Schackman neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Mocht u de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via email (mail@klassiekerservice.com).